Z uporabo spletnega mesta selectadna.si se strinjate z našo uporabo piškotkov, kot je opisano v naši politiki piškotkov.

Pravilnik o Kakovosti & Informacije & Varnostni Pravilnik

Politika kakovosti, okolja in informacijske varnosti

Selectamark Security Services plc dobavlja označevalne in varnostne produkte s katerimi označujemo motorna vozila, kolesa, bivalne prikolice, morska plovila, pisarniško opremo in raznovrstno premoženje. Priporočajo nas zavarovalnice, varnostni svetovalci, sodelujemo pa s številnimi policijami in iniciativami za preprečevanje kriminala.

Vsi v našem podjetju so v celoti zavezani zahtevam BS EN ISO 9001:2008, LPS 1224, ISO 14001:2004 in ISO 27001:2005 in vsi naši zaposleni so v celoti usposobljeni in seznanjeni z njihovimi odgovornostmi za izvajanje sistema vodenja kakovosti in informacijske varnosti.

Zavezali smo se, da se bomo nemudoma odzvali na vse prodajne poizvedbe in zahteve strank, da bi zagotovili, da se te obravnavajo v skladu z željami in zahtevami stranke.

Zavezali smo se k stalnemu izboljševanju vseh vidikov našega poslovanja in preprečevanju onesnaževanja. Zastavili si bomo ustrezne cilje ter jih redno spremljali in merili z ustreznimi revizijskimi postopki, da bi jih dosegli.

Razumemo in upoštevamo ustrezne pravne, regulativne in druge zahteve, ki veljajo za našo panogo oziroma panogo, ki jih pripadamo ter zahteve, h katerim smo zavezani s pogodbo, vključno s storitvijo registracije premoženja.

Ocenjevali bomo tveganja na področju varnosti informacij z uporabo ustreznih metod ocenjevanja in sprejemanjem potrebnih ukrepov za zmanjšanje tega tveganja na ustrezno raven.

Spodbujamo preventivne ukrepe vseh članov osebja podjetja.

O vsebini te politike so obveščene vse osebe, ki delajo za ali v imenu naše družbe, njihovo razumevanje pa se bo preverjalo med revizijami. Revizije bodo izvedene v primernih časovnih razmakih in na zahtevo bodo na voljo tudi javnosti.