SelectaDNA Sledilo

Sledilo SelectaDNA je sredstvo za zaščito in prepoznavanje vrednejših kovin in zunanje opreme.

Sledilo SelectaDNA je visokotehnološka raztopina za označevanje lastnine/infrastrukture, ki vsebuje keramične delce in na tisoče hologramskih mikropik.

Delce je mogoče prepoznati s posebnim čitalcem, ki jih osvetli in izmeri njihov odboj. Za uporabo čitalca niso potrebne posebne veščine.

Elektronski čitalec SelectaDNA je mogoče sprogramirati, da prikaže ime uporabnika, ko je koda odčitana.

Sledilna snov SelectaDNA, ki jo nanesemo z razpršilcem, vsebuje UV sledilo. Če označeni predmet osvetlimo z UV svetilko, sledilo zlahka opazimo zaradi modre fluorescence. Kodo lahko odčitamo tako, da elektronski čitalec SelectaDNA približamo označeni površini ali pa odvzamemo vzorec sledila in ga s čitalcem pregledamo pozneje.

Sledilo SelectaDNA lahko krajevna oblast, policija ter mala, srednja in velika podjetja uporabijo tudi v manjšem obsegu, tako da s preverjanjem kod v sledilu ugotavljajo pristnost proizvodov SelectaDNA, s preverjanjem hologramskih mikropik pa ugotavljajo lastništvo.

Sledilo SelectaDNA se od drugih kemičnih sledil razlikuje po svoji edinstveni sposobnosti, da omogoča čitanje kod in kovinskih mikropik, ne da bi bile potrebne laboratorijske analize.

Sledilo SelectaDNA je lahko v pomoč različnim organizacijam pri:

Preprečevanju tatvin kovin, kjer so zlasti na udaru:

  • komunalna podjetja
  • železniška infrastruktura
  • javna oprema in infrastruktura (prometni znaki, pokrovi jaškov itd.)
  • podjetja
  • cerkve

Preprečevanju tatvin opreme:

  • z gradbišč
  • iz izposojevalnic strojev in opreme
  • iz javnih uradov
  • iz podjetij
  • s kmetij