Okolje

Politika glede varstva okolja, kakovosti in varovanja podatkov

Podjetje Selectamark Security Services plc. dobavlja proizvode za označevanje in zaščito in prepoznavanje motornih vozil, koles, avtodomov, morskih plovil, pisarniške opreme ter vseh drugih vrst lastnine. Priporočajo nas zavarovalnice in varnostni svetovalci, sodelujemo s policijo in smo udeleženi v številnih pobudah za preprečevanje kriminalitete.

Vsi zaposleni v našem podjetju so zavezani izpolnjevanju standardov BS EN ISO 9001:2008, LPS 1224, ISO 1400:2004 in ISO 27001:2005. Vsi naši zaposleni so popolnoma usposobljeni in se zavedajo svojih odgovornosti v zvezi z izvajanjem Sistema za upravljanje kakovosti in informacijske varnosti.

Zadovoljstvo strank poskušamo zagotavljati s hitrim odzivanjem na povpreševanje po izdelkih in izpolnjevanjem drugih zahtev.

Težimo k nenehnim izboljšavam na vseh področjih našega poslovanja in si prizadevamo za čim manjše onesnaževanje okolja. To bomo zagotavljali s postavitvijo ustreznih ciljev ter rednim spremljanjem in merjenjem naše uspešnosti v okviru ustreznih nadzornih postopkov.

Poznamo in izpolnjujemo vse pravne, regulativne in druge zahteve, povezane z našo dejavnostjo, in našimi pogodbenimi obveznostmi, vključno s storitvami registracije lastnine.

Z ustreznimi metodami bomo ocenili tveganja, povezana z varnostjo podatkov, in ustrezno ukrepali, da se ta tveganja zmanjšajo na sprejemljivo raven.

Od vseh svojih zaposlenih pričakujemo preventivno ravnanje in ga tudi spodbujamo.

Vsebina te politike bo posredovana vsem osebam, ki delujejo za naše podjetje ali v njegovem imenu, njeno razumevanje pa bomo preverjali med pregledi. Občasno bomo preverjali bomo tudi njeno ustreznost in na zahtevo omogočili njeno javno dostopnost.