Koncept

Ključna sestavina proizvodov SelectaDNA so različne raztopine, ki vsebujejo enoznačne kode, s katerimi je mogoče enoznačno označiti predmete ali storilce kaznivih dejanj.

Vsaka koda DNK, ki je uporabljena v proizvodih SelectaDNA, je enoznačna, zato ima vsak naš komplet za označevanje ali pločevinka z razpršilom svoj forenzični podpis, ki se razlikuje od drugih.

Proizvodi SelectaDNA vsebujejo pravo DNK, vendar pravimo, da je sintetična, da bi jo lahko razlikovali od človeške DNK. SelectaDNA je preprosto edinstveno zaporedje kombinacij dušikovih baz A (adenin), C (citozin), G (gvanin) in T (timin). Sintetična DNK, uporabljena v proizvodih SelectaDNA, ima kratko verigo, zato je veliko stabilnejša od človeške DNK.

 

Podatki o zaporedju so shranjeni v policijsko in zavarovalniško potrjeni podatkovni bazi www.secureassetregister.com, tako da je kodo, ki je najdena na predmetu ali osebi, mogoče povezati z lastnikom predmeta ali krajem, kjer se je določena oseba zadrževala.

Kodo SelectaDNA je mogoče razbrati v labolatoriju za molekularno genetiko, kjer imajo opremo SelectaDNA z reagenti za prepoznavanje in analiziranje vzorcev sredstev za označevanje SelectaDNA.