Najnaprednejša rešitev na svetu za preprečŤevanje kriminalitete

TEHNOLOGIJA

MIKROPIK

Kot bucikina glava velike ploščŤate okrogle drobcene pike, ki so komaj vidne s prostim očŤesom.

Pod mikroskopom lahko preberete enoznačŤno kodo kupca in telefonsko številko podatkovne baze.

NEOMEJENO

ŠTEVILO KOMBINACIJ

Proizvodi SelectaDNA vsebujejo sintetičŤno DNK, kar pomeni, da je število možnih enoznačŤnih kod neskončŤno.

Takšne DNK ni mogočŤe analizirati brez poznavanja 'ključŤnih kod,' zato jih tretje osebe ne morejo kopirati.

VARNA

PODATKOVNA BAZA

Podatkovna baza SelectaDNA izpolnjuje standarde Odbora za potrjevanje pri organizaciji Loss Prevention, kar zagotavlja varnost vaših podatkov.

Dostopna je tudi policiji, ki jo lahko pregleduje 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

OKOLJU

PRIJAZNO

Proizvodi SelectaDNA so povsem nestrupeni, kar pomeni, da zaščŤita vaše lastnine v nobenem pogledu ne škoduje okolju.

SLEDENJE

Z UV SVETLOBO

Proivodi SelectaDNA vsebujejo UV sledilo, kar omogočŤa policiji, da na najdenem ukradenem predmetu, ki ga osvetli z UV svetilko, zlahka poiščŤe DNK.

SKLADNOST

S STANDARDI

Proizvodi Selectamark imajo pridobljen certifikat ISO 9001:2008 in imajo akreditacijo LPS 1224 za varno podatkovno bazo.

Podjetje Selectamark je bilo ustanovljeno leta 1985 in ima pridobljeno licenco Secured by Design.